Extremt att vilja tillåta kommersiellt surrogatmödraskap

05 maj 2020
Göteborgs-Posten
När kvinnoförbund, kvinnorättsorganisationer och läkare larmar om att handeln med kvinnors reproduktivitet ökar i Sverige och påminner om att detta är oförenligt med FN:s konventioner om kvinnors och barns rättigheter så beskrivs det av våra kritiker som ”taktlösa slagord”. Att lyfta de utsatta kvinnorna och barnens perspektiv –”taktlösa slagord”. Hur hamnade vi här?, skriver bland andra Alán Ali, ordförande MÄN.

Länk till ursprungsartikeln