Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

09 juli 2020
Läkartidningen

Debatten i medierna om palliativ vård vid covid-19 och huruvida den leder till att patienterna undanhålls kurativ behandling har skapat osäkerhet bland kollegor, patienter och närstående. Svensk förening för palliativ vård skickade under juni 2020 en enkät till medlemmarna för att undersöka hur debatten påverkat bland annat remissflödet och inställningen till palliativ vård.

Länk till ursprungsartikeln