Förslag: Låt döda bli spermadonatorer

19 februari 2020
Världen idag

Män ska kunna ge sitt samtycke till att deras spermier tas tillvara efter deras död. Det anser två brittiska läkare i en artikel i facktidskriften Journal of Medial. Men det är ett problem för framtida barn att bygga in anonymitet i processen, påpekar bland andra svenske läkaren Tomas Seidal.

Länk till ursprungsartikeln