Första svenska transplantationen av livmoder från avliden donator

17 februari 2020
Läkartidningen

För första gången har en kvinna i Sverige fått en livmoder från en avliden donator. Den nya metoden öppnar för nya möjligheter om livmodertransplantation så småningom etableras i rutinsjukvård.

Länk till ursprungsartikeln