Fosterdiagnostik och dess risker - det här behöver du veta

13 februari 2020
Nya MSN Sverige

Fosterdiagnostik omfattar flera olika undersökningar som ger information om fostrets hälsotillstånd. Vissa kvinnor löper högre risk att få barn med kromosomavvikelser och erbjuds därför fostervattenprov - men det finns vissa risker.

Länk till ursprungsartikeln