Frågetecken finns kring donation efter cirkulationsstillestånd

08 december 2020
Läkartidningen

Utan någon större debatt, vare sig i samhället eller inom professionen, pågår nu återinförandet av donation efter att cirkulationen upphört.

Länk till ursprungsartikeln