Fritt fram för dubbeldonation till barnlösa

12 mars 2020
Svenska Dagbladet

Det finns inga hinder mot att inleda assisterad befruktning med både donerat ägg och donerade spermier, så kallad dubbeldonation. Embryodonation, där överblivna befruktade ägg doneras, är dock svårare att få till, konstaterar Socialstyrelsen.

Länk till ursprungsartikeln