Fritt fram för IVF med donerad sperma – och ingen kö

14 mars 2020
Mitt i Stockholm

Numera ingår IVF, så kallad provrörsbefruktning, med donerad sperma i vårdvalet.
Och kön för den typen av assisterad befruktning är i princip borta.
Men bristen på donatorer kan göra att den växer på igen.

Länk till ursprungsartikeln