Gäller "alla människors lika värde"?

11 juni 2020
Hemmets Vän

Vi lever mitt i en pandemi, där många frågor aktualiseras och debatteras. Har Sverige valt rätt strategi i bekämpandet av corona? Hade det funnits andra alternativ? Varför är dödstalet relativt högt i förhållande till våra nordiska grannländer? Skulle vi stängt ner hela samhället under en tid istället för att låta mycket vara öppet? Vem är egentligen ytterst ansvarig för att det blivit som det blivit? Regeringen, folkhälsomyndigheten, landstingen, kommunerna, Lena Hallengren, Anders Tegnell eller …? Vart tar männi­skans unika värde vägen mitt i allt detta?

Länk till ursprungsartikeln