”Ge smärtlindring till foster vid sena aborter”

04 februari 2020
Världen idag

Foster kan ha förmågan att känna smärta redan runt den tolfte graviditetsveckan, därför bör smärtbehandling övervägas inför sena aborter. Det skriver en abort-positiv professor i en nypublicerad vetenskaplig artikel.

Länk till ursprungsartikeln