Glöm inte att kvinnor inom S var mot abort

07 mars 2020
Världen idag

När börjar livet var ämnet för en temadag som Skandinaviska teologiska högskolan ordnade den 3 mars. Abortfrågan granskades ur en rad olika aspekter utifrån ett problematiserande perspektiv.

Länk till ursprungsartikeln