Grimmark nekas prövning i Europadomstolen

15 mars 2020
Skövde Nyheter

Rättsfallet med barnmorskan Ellinor Grimmark tycks nu ha nått vägs efter att Europadomstolen i Strasbourg beslutat att inte ta upp fallet.
Barnmorskan från Tenhult blev 2014 rikskänd för sin vägran att utföra aborter då det stred mot hennes religiösa tro.

Länk till ursprungsartikeln