Hård kritik mot äldreboenden: Snarare dödshjälp än vård

22 maj 2020
Sveriges Radio

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska under kommande veckor göra en utökad tillsyn av landets särskilda boenden för äldre som insjuknat i covid-19, för att se om de får den vård och behandling de behöver.

Länk till ursprungsartikeln