Hög överlevnad hos tidigt födda barn med svåra hjärtfel

04 mars 2020
Läkartidningen

Att vara tidigt född är globalt sett den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 0–5 år. Att följa trender och jämföra överlevnad bland tidigt födda ger viktiga mått på vårdkvalitet inom mödravård, förlossning och neonatalvård i olika länder.

Länk till ursprungsartikeln