”Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?”

24 juni 2020
Dagens Nyheter

Sveriges kristna råd: Frågan måste ställas: Hur nära är den praktik som vi har sett i Sverige under denna pandemi det som kallas eutanasi? Vi läser om äldre som avlidit på sina boenden, där det i efterhand har ifrågasatts om de inte borde ha fått mer adekvat vård. Vi vet i dag inte om dessa berättelser är unika eller om de utgör toppen på ett isberg.

Länk till ursprungsartikeln