Ida Arnstedt: Frihet i slutet av livet

21 juli 2020
Hallandsposten

Assisterad dödshjälp är redan tillåtet i flertalet europeiska länder och amerikanska stater. Olika länder och stater har valt olika modeller för hur hjälpen ska vara utformad.

Länk till ursprungsartikeln