Ingen människa är ovårdbar

22 september 2020
Signum

I ljuset av pågående diskussioner om eutanasi i stora delar av västvärlden, har Troskongregationen publicerat brevet ”Samaritanus bonus”, som ger en holistisk syn på vård, i synnerhet i livets slutskede. Brevet understryker vikten av medvandrande när en människa närmar sig livsvägens slut.

Länk till ursprungsartikeln