Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

24 november 2020
Inspektionen för vård och omsorg

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

Länk till ursprungsartikeln