Internationella flickdagen 11 oktober: Pandemin slår hårt mot världens flickor

11 oktober 2020
Via TT

Effekterna av covid-19 drabbar flickor hårt – nu ökar antalet flickor som utsätts för våld, barnäktenskap och ofrivilliga graviditeter. Allt måste göras för att skydda flickor och få dem tillbaka till skolan, annars riskerar tio års utveckling för jämställdhet att gå förlorad, varnar barnrättsorganisationen Plan International.

Länk till ursprungsartikeln