Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

07 september 2020
Läkartidningen

Bakgrund. Läkare i Sverige är skyldiga att på patientens begäran utfärda intyg om exempelvis diagnos och vård och behandling [1-3]. Det händer dock att svårt sjuka patienter begär intyg i syfte att få tillgång till assisterat döende i Schweiz.

Länk till ursprungsartikeln