Ivar Arpi:Äldre som ges dödshjälp i stället för vård

02 juni 2020
Svenska Dagbladet

Morfin i stället för syrgas. Smittad personal som tvingas arbeta ändå. Begrepp som ättestupa känns vulgära att använda, men hanteringen av äldre under pandemin gör tanken svår att slå ifrån sig.

Länk till ursprungsartikeln