”Jag hoppas att mitt ärende ska hjälpa andra läkare”

17 juli 2020
Dagens Medicin

Att Staffan Bergströms agerande för att hjälpa ALS-patienten Per Maritz att dö skulle få stort utrymme i medierna var inte någon plan från hans sida. Men han välkomnar uppmärksamheten, säger han i en intervju med Dagens Medicin.

Länk till ursprungsartikeln