Johan Frostegård: Så förändrar coronapandemin debatten om dödshjälp

23 november 2020
Dagens Nyheter

Den svenska covidvården, där äldre ibland tillåtits dö utan läkarvård, skapar nya villkor för debatten om assisterad dödshjälp. Men även den värdebaserade vården, new public management, ger frågan en ny dimension, skriver överläkaren Johan Frostegård.

Länk till ursprungsartikeln