Karin Pihl: Tolerans är svårare än somliga tror

13 mars 2020
Göteborgs-Posten

Europadomstolen kommer inte att ta upp fallet med de två barnmorskorna som vägrar att utföra aborter, svenska Ellinor Grimmark och norska Linda Steen. Motiveringen är att samvetsfriheten inte innebär att man per automatik har rätt till ett arbete.

Länk till ursprungsartikeln