Klinik som utför könsbyten på barn kan ställas inför rätta

30 januari 2020
Världen idag

En klinik i London som utför könsbyten på barn kan bli föremål för rättslig prövning i Storbritanniens Högsta domstol. Kliniken beskylls för att ha gett ”experimentell behandling” till barn utan att ha gjort adekvata bedömningar, rapporterar flera brittiska tidningar.

Länk till ursprungsartikeln