Kollektiv moralhantering

02 mars 2020
Smålandsposten

Den tyska författningsdomstolen har prövat en lag som förbjuder annonser om dödshjälp och funnit att den står i strid med den tyska författningen. Det är ett avgörande som tolkas som ett steg mot en samhällelig acceptans för fenomenet, samtidigt som aktiv dödshjälp fortfarande är brottsligt och kan leda till upp till fem års fängelse.

Länk till ursprungsartikeln