Könsbytena kan förstöra ungas liv

12 februari 2020
Svenska Dagbladet

Att byta kön minskar inte självmordsrisken. Socialstyrelsens nya översikt visar vad flera andra varnat för: dagens behandling av könsdysforiker kan göra mer skada än nytta.

Länk till ursprungsartikeln