Konsekvenser av abort tonas ned av den svenska sjukvården

04 mars 2020
Världen idag

Inom vården har man i all välmening velat avdramatisera abort, men det har i vissa fall resulterat i att de som verkligen genomgår en abort är oförberedda på hur omvälvande det är. Det skriver företrädare för organisationen Människovärde som i en ny rapport belyser hur enskilda kvinnor kan drabbas negativt av abort.

Länk till ursprungsartikeln