L: Oacceptabelt att svenska spädbarn kan födas rättslösa

10 mars 2020
Altinget

DEBATT. Den juridiska ställningen för barn som föds genom värdmödraskap utomlands måste förändras. Det är inte rimligt att dessa barn under sina första månader är föräldralösa, statslösa och rättslösa. Det skriver tre liberala riksdagsledamöter.

Länk till ursprungsartikeln