Läkare varnar för blodprov som undersöker kvinnors ägg

25 januari 2020
Svt Nyheter

Privata företag erbjuder kvinnor att undersöka sina äggreserver mot betalning – genom ett enkelt blodprov. Men nu varnar flera läkare för att lägga för stor vikt vid resultaten, eftersom det riskerar att vagga in kvinnor i falsk trygghet kring sin fertilitet – eller skrämma upp dem i onödan.

Länk till ursprungsartikeln