”Läkaretik och patientperspektiv på undantag”

06 april 2020
Dagens Medicin

Marginalerna för att vårda fler svårt sjuka infektionspatienter finns knappast i dagens allt mer slimmade verksamhet, skriver läkarna Kurt Boman och Sture Eriksson.

Länk till ursprungsartikeln