Låt inte samtalet om samvetsfrihet tystna

16 mars 2020
Dagens Samhälle

Det finns en orsak till att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet. Till er som välkomnar Europadomstolens besked att inte ta upp fallet med barnmorskorna som av samvetsskäl vill slippa medverka vid aborter vill jag därför rikta en vädjan: Låt inte det viktiga samtalet om samvetsfrihet tystna, skriver Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Olof Edsinger.

Länk till ursprungsartikeln