Människovärde: Hur mår kvinnor efter abort?

26 februari 2020
Dagen

Information om risker och komplikationer med abort borde göras tillgängliga för abortsökande kvinnor, så att de är välinformerade innan de fattar sina beslut, skriver debattörerna.

Länk till ursprungsartikeln