Markant minskning av nyfödda med Downs syndrom med ny fosterdiagnostik

09 januari 2020
Katolskt magasin

I Storbritannien, där olika sjukhusområden använder olika metoder för fosterdiagnostik, visar ny statistik hur en mer exakt metod för att påvisa kromosomavvikelser har lett till en dramatisk minskning av antalet barn som föds med Downs syndrom.

Länk till ursprungsartikeln