”Med enkla insatser kan vi förändra detta”

06 juli 2020
Dagens Medicin

Färre kvinnor behöver uppleva en oönskad graviditet om god vård ges, skriver debattörer från FARG. 

Länk till ursprungsartikeln