Medverkan till självmord ger risk att dömas för brott

30 juli 2020
Läkartidningen

För 13 år sedan skrev jag en debattartikel i Läkartidningen om läkarassisterat självmord [1]. Inom kort kommer vi att få veta om min bedömning då var korrekt: att den läkare som aktivt bistår en patient i att ta sitt eget liv riskerar dels att mista sin yrkeslegitimation, dels att åtalas under brottsbalkens tredje kapitel om brott mot liv och hälsa. 

Länk till ursprungsartikeln