”Mer konsekvent att förbjuda abort”

06 juli 2020
Världen idag

Läkaren och debattören Kajsa Dovstads argument för fri abort ända fram till födelsen håller inte, menar Expressen-krönikören Susanna Birgersson. ”Utifrån min livsåskådning skulle jag önska en utveckling i motsatt riktning, att ofödda individer tillmättes större värde än i dag, med eller utan fosterskador,” skriver hon.

Länk till ursprungsartikeln