Moraliskt ansvar i tider av otrygghet

09 april 2020
Signum

Det finns mycket att oroa sig över i dagens samhälle. Ändå är vi vana vid en personlig tillvaro som är relativt riskfri och kontrollerad, trots den överhängande klimatkrisen och andra globala hot. De vardagliga orosmolnen är oftast välavgränsade och hanterbara. Men plötsligt händer det något i samhället, och vi drabbas av en gemensam och mer okontrollerbar fara, som därigenom blir mer skrämmande.

Länk till ursprungsartikeln