Något högre dödlighetsrisk för IVF-barn

18 februari 2020
Svt Nyheter

De första veckorna av livet är något mer riskfyllda hos barn som skapats på konstgjord väg. Risken för dödlighet är dock fortfarande liten.

Länk till ursprungsartikeln