Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

28 oktober 2020
Läkartidningen

Palliativ vård utvecklades initialt för patienter med cancerdiagnos och svåra och komplexa symtom. Trots ambitionen att vidga den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens till att omfatta andra patientgrupper är det fortfarande patienter med obotlig cancer som är dominerande inom den specialiserade palliativa vården.

Länk till ursprungsartikeln