”Oansvarigt att ge testosteron till flickor”

15 augusti 2020
Svenska Dagbladet

Vården gör kroppsförändrande experiment med icke-reversibla konsekvenser på våra unga. Varför krävs inte etikprövning för detta? Den frågan ställer Trine Vikinge, anhörig.

Länk till ursprungsartikeln