Ohelig allians mellan trafficking och abort

17 juni 2020
Dagen

I en undersökning uppgav hälften av alla traffickingoffer som gjort abort, att de tvingats till det.

Länk till ursprungsartikeln