Okända kurvan visar hur äldre prioriteras bort

30 maj 2020
Svenska Dagbladet

Andelen äldre som fått intensivvård för covid-19 minskade kraftigt när läget var som värst, visar SvD:s kartläggning. Samtidigt har bristande medicinsk kompetens förvärrat coronakrisen på äldreboendena. Ger vi våra äldsta andra klassens vård i Sverige?

Länk till ursprungsartikeln