Olof Ehrenkrona: Dags för en ny runda i det etiska samtalet

23 oktober 2020
Svenska Dagbladet

När kollektivismen blandas med utilitaristens definition av nytta blir resultatet en giftig cocktail.

Länk till ursprungsartikeln