Omsorg om de döende – kommentar till Samaritanus bonus

05 oktober 2020
Signum

I palliativ vård vill man täcka en människas hela behov: medicinska, psykologiska, sociala, och existentiella (andliga). Detta är i linje med Troskongregationens brev Samaritanus bonus, av den 22 september 2020, om vården av personer i kritisk och terminal sjukdom.

Länk till ursprungsartikeln