Omsorgen om de äldre har under större delen av epidemin i Sverige varit i princip obefintlig

06 maj 2020
Världen idag

Sverige klarar inte att skydda sina äldre från covid-19. När allmänt besöksförbud på våra äldreboende infördes i slutet av mars kände nog de anhöriga att deras äldre var väl omhändertagna och skyddade från smitta.

Länk till ursprungsartikeln