”Onyttiga” väljs redan bort – med fosterdiagnostik och abort

01 augusti 2020
ETC

Med fosterdiagnostik och abort har vi redan börjat välja bort ”undermåliga” människor. Det för tankarna till rasbiologiska institut och tvångssteriliseringar.

Länk till ursprungsartikeln