”Oroväckande etisk glidning i coronatider”

19 april 2020
Svenska Dagbladet

Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden. Det skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

Länk till ursprungsartikeln