Osant om dödshjälp från Dagens ledarsida

04 mars 2020
Dagen

Det finns inga skäl att anta att läkarassisterad frivillig dödshjälp skulle leda till att döende patienter tvingas känna ”plikt att dö”, skriver Juha Hänninen. Elisabeth Sandlund svarar.

Länk till ursprungsartikeln