Överläkare: Läkare hinner inte träffa äldre på särskilda boenden

01 juni 2020
Dagens Nyheter

Enligt palliativregistrets statistik lider färre som avlider på boenden i covid-19 av ångest och andnöd, jämfört med på sjukhus.

Länk till ursprungsartikeln